Open Menu

United Kingdom

Embassies & Consulates

British Embassy in Beijing
11 Guang Hua Lu, Jian Guo Men Wai
100600 Beijing, China
www.gov.uk/government/world/china

Consulate-General of the United Kingdom in Chongqing
Suite 2801, Metropolitan Tower, 68 Zourong Road, Yu Zhong District
400010 Chongqing, China
www.ukinchina.fco.gov.uk/en

Consulate-General of the United Kingdom in Guangzhou
Guangdong International Hotel, 2nd Floor, 339 Huanshi Dong Lu
510098 Guangzhou, China
www.uk.cn/gz/english/index.asp

Consulate-General of the United Kingdom in Shanghai
Suite 301, Shanghai Centre, 1376 Nan Jing Xi Lu
200040 Shanghai, China
www.ukinchina.fco.gov.uk

Consulate of the United Kingdom in Beijing
21st Floor, Kerry Centre, 1 Guang Hua Lu
100200 Beijing, China
www.ukinchina.fco.gov.uk

British Consulate General in Hong Kong
1 Supreme Court Road Central
Hong Kong
www.ukinhongkong.fco.gov.uk/en
  
British Consulate in Macau
P. O. Box No. 1148
Macau
glenn.mccartney-honcon@fconet.fco.gov.uk
honbcmo@yahoo.co.uk

British Representative Office in Taipei
9F, 99 Jen-Ai Road., Sec. 2
Taipei 100, Taiwan

British Trade Office in Kaohsiung
Suite B, 7th. floor, No. 95 Mintzu 2nd. Road
Kaohsiung, Taiwan

British Chamber of Commerce in China
www.britishchamber.cn