Open Menu

Luxembourg

Embassies & Consulates

Luxembourg Embassy in Beijing
Unit 1701, Tower B, Pacific Century Place, 2A Gong Ti Bei Lu, Chaoyang District
100027 Beijing, China
www.pekin.mae.lu

Honorary Consulate of Luxembourg in Shanghai
12 Zhong Shan Dong Yi Road
200002 Shanghai, China
shanghai.cg@mae.etat.lu
  
Luxembourg Consulate in Hong Kong
9 Moorsom Road, Jardine’s Lookout
Hong Kong
conluxhk@biznetvigator.com
conluxhk@netvigator.com

Luxembourg Representative Office in Taipei
5, Alley 8, Lane 201, Chi-Yen Road
Taipei 11 242, Taiwan
www.investinluxembourg.tw