Open Menu

Czech Republic

Embassies & Consulates

Czech Embassy in Beijing
2 Ritan Lu Jianguomenwai
100 600 Beijing, China
www.mzv.cz/beijing

Czech Consulate General in Shanghai
Room 808, New Town Centre, 83 Loushan Guan Lu
200336 Shanghai, China
www.mzv.cz/shanghai

Czech Consulate General in Hong Kong
Room 1204-5, Great Eagle Centre 23 Harbour Road, Wanchai
Hong Kong
www.mfa.cz/hongkong

Czech Representative Office in Taipei
7F-Room B, No. 200, Keelung Road Sec. 1
110 71 Taipei, Taiwan
www.mzv.cz/taipei