Menu öffnen

TopJobs

ADAS Function and System Development Engineer

AVL List Technical Center (Shanghai) Co.,Ltd. - Beijing, China

30.09.2020

ADAS Software Engineer

AVL List Technical Center (Shanghai) Co.,Ltd. - Chengdu, China

30.09.2020

ADAS - Hardware Development Engineer (Camera, Lidar, ECU)

AVL List Technical Center (Shanghai) Co.,Ltd. - Beijing, China

30.09.2020

Application Software Engineer

AVL List Technical Center (Shanghai) Co.,Ltd. - Chengdu(成都), China

30.09.2020