Open Menu

Internship for PT-BE/LOI

Bosch Power Tools (China) Co., Ltd. - Hangzhou, Zhejiang, China

21.12.2018

Internship for PT-BE/EXN

Bosch Power Tools (China) Co., Ltd. - Hangzhou, Zhejiang, China

21.12.2018

Internship for Purchasing

Bosch Power Tools (China) Co., Ltd. - Hangzhou, Zhejiang, China

14.01.2019

Internship for PT/LOI-AP

Bosch Power Tools (China) Co., Ltd. - Hangzhou, Zhejiang, China

06.12.2018

Internship for PT/LOW-AP

Bosch Power Tools (China) Co., Ltd. - Hangzhou, Zhejiang, China

29.11.2018

Internship for innovative product design

Bosch Power Tools (China) Co., Ltd. - Hanghzou, Zhejiang, China

29.11.2018

Internship for PT-BE/DPL-AP

Bosch Power Tools (China) Co., Ltd. - Hangzhou, China

29.11.2018