Open Menu

Dongguan Hong Da Electric Products Co. Ltd (Miele Dongguan Plant)

Address

Dongguan Hong Da Electric Products Co. Ltd (Miele Dongguan Plant)
No.9 Mei Nuo Jie, East Industrial Park, Guancheng Sector, Qishi Town
523500 Dongguan, Guangdong,

SinoJobs Career Days