Open Menu

Software Engineer

JACK SEWING MACHINE CO. LTD. - Taizhou, Hangzhou, Beijing, Shenzhen, Xi'an China, Germany, Zhejiang, China, , Germany, , China

12.04.2021

Electrical Engineer

JACK SEWING MACHINE CO. LTD. - Taizhou, Hangzhou, Beijing, Shenzhen, Xi'an China, Germany, Zhejiang, China, , China, , Germany

12.04.2021

Mechanical Engineer

JACK SEWING MACHINE CO. LTD. - Taizhou, Hangzhou, Beijing, Shenzhen, Xi'an China, Germany, Zhejiang, China, , China, , Germany

12.04.2021

Service Engineer

JACK SEWING MACHINE CO. LTD. - Taizhou, Hangzhou, Beijing, Shenzhen, Xi'an China, Germany, Zhejiang, China, , China, , Germany

12.04.2021

Sales Manager

JACK SEWING MACHINE CO. LTD. - Taizhou, Hangzhou, Beijing, Shenzhen, Xi'an China, Germany, Zhejiang, China, , China, , Germany

12.04.2021

Financial Accounting

JACK SEWING MACHINE CO. LTD. - Taizhou China, Germany, Zhejiang, China, , Germany

12.04.2021

HR

JACK SEWING MACHINE CO. LTD. - Taizhou China, Germany, Zhejiang, China, , Germany

12.04.2021

Admin Officer

JACK SEWING MACHINE CO. LTD. - Taizhou China, Germany, China, Germany

12.04.2021