Open Menu

TopJobs

Process engineer

Beijing Jingwei Hirain Technologies Co., ltd - Beijing/Tianjin, China

14.11.2020

Intelligent driving algorithm engineer

Beijing Jingwei Hirain Technologies Co., ltd - Beijing/Tianjin/Shenzhen/Shanghai, China

14.11.2020

Software Engineer

Beijing Jingwei Hirain Technologies Co., ltd - Beijing/Tianjin/Shanghai/Shenzhen/Chengdu/Nanchang, China

14.11.2020

Technical Leader

Beijing Jingwei Hirain Technologies Co., ltd - Beijing/Tianjin/Xi'an, China

14.11.2020

Project management engineer

Beijing Jingwei Hirain Technologies Co., ltd - Beijing/Tianjin, China

14.11.2020

Automatic driving hardware engineer

Beijing Jingwei Hirain Technologies Co., ltd - Beijing/Tianjin/Shenzhen, China

14.11.2020

Mechanical Engineer

Beijing Jingwei Hirain Technologies Co., ltd - Beijing/Tianjin/Shenzhen, China

14.11.2020

Complete vehicle development engineer

Beijing Jingwei Hirain Technologies Co., ltd - Beijing/Tianjin/Shanghai/Shenzhen/Chengdu/Changchun/Wuhan/Nanjing, China

14.11.2020

Intelligent driving simulation engineer

Beijing Jingwei Hirain Technologies Co., ltd - Beijing/Tianjin/Shanghai//Changchun/Wuhan, China

14.11.2020

Image algorithm engineer

Beijing Jingwei Hirain Technologies Co., ltd - Beijing, China

14.11.2020

Dynamics engineer

Beijing Jingwei Hirain Technologies Co., ltd - Beijing/Tianjin, China

14.11.2020

FPGA logic engineer

Beijing Jingwei Hirain Technologies Co., ltd - Beijing/Chengdu, China

14.11.2020